Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021
142894 επισκέψεις

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965


Μετά την τροποποίηση της με ΚΥΑ με αριθμό 130414 (ΦΕΚ Β' 4825/24-12-2019)

Θα ισχύει υποχρεωτικά από τις 27/12/2020 και μετά

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Κυρίως έντυπο της Υ.Δ.Ε


  2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης


  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ


  4. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384


  5. Έντυπο περί προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Αιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά