Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186692 επισκέψεις

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965


Μετά την τροποποίηση της με ΚΥΑ με αριθμό 101195 ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021

Θα ισχύει υποχρεωτικά από τις 01/02/2022 και μετά

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (8.10.2021)


  2. Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ (8.10.2021)


  3. Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ Χρονικά Διαστήματα Επανελέγχων (8.10.2021)


  4. ΠΟΣΕΗ-Ανάλυση ΥΑ Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ΕΗΕ (497.031121)


  5. ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021)


  6. ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364 (8.10.2021)


  7. ΠΟΣΕΗ-ΦΕΚ Β 4654.2021 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις


  8. Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 (8.10.2021)


  9. Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά