Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186690 επισκέψεις

Τράπεζα Αίματος ΣΗΕΝΡ


Την Τετάρτη 28/05/08 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γ. Συνελεύσεως το Δ.Σ. προχώρησε στην δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συνδέσμου, γνωρίζοντας ποσό σημαντική είναι η δωρεά αίματος στις μέρες μας.

 Για τον σκοπό αυτό ορίστηκε επιτροπή αιμοδοσίας με πρόεδρο κ. Βάθη Ευάγγελο και μέλη τους συναδέλφους  κ. Καδιανάκη Εμμανουήλ και τον κ. Σπανουδάκη Κωνσταντίνο . Μετά τις ενέργειας που έκανε η επιτροπή και την επαφή που είχαμε με τα μέλη μας μέσω της γραμματείας του Συνδέσμου δημιουργήθηκε το Μητρώο των Αιμοδοτών.

Στις 9/06/08 καταφέραμε και ανοίξαμε την δική μας Τράπεζα Αίματος και πραγματοποιήσαμε και τον 1ο κύκλο αιμοδοσίας. Στις 11/06/08 πραγματοποιήθηκε ο 2ος κύκλος αιμοδοσίας. Έκτοτε οι αιμοδότες μας μπορούν να προσφέρουν αίμα στην Τράπεζα μας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρέθυμνου όποτε είναι διατεθειμένοι αρκεί να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο τουλάχιστον από την τελευταία προσφορά τους ενημερώνοντας μόνο την γραμματεία του συνδέσμου μας. Τους ευχαριστούμε όπως και όλα τα μέλη μας που είδαν από την αρχή με πολύ θετική διάθεση αυτήν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία του Δ.Σ.


Δείτε εδώ το Μητρώο Αιμοδοτών

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά