Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021
142902 επισκέψεις

Οι Χρυσοί κανόνες για την ασφάλεια σαςΠοιότητα Ζωής με Ασφάλεια

Για την προστασίας σας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ασφάλεια και εγγύηση όταν είναι κατασκευασμένες απο αδειούχους Επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους.

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Αιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά