Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186710 επισκέψεις

Αλλάζει ο κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών ΕγκαταστάσεωνΗ αλλαγή ξεκίνησε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ. 7.5/1816/88 της 27/02/2004 η οποία:

  1. Ορίζει την αντικατάσταση του ισχύοντος ΚΕΗΕ από το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
  2. Ορίζει ως βασική γείωση τη θεμελιακή
  3. Κάνει αναφορά για την προστασία από υπερτάσεις.
  4. Αναφέρει το νέο πρότυπο για τους χρωματισμούς των καλωδίων
  5. Δίδει κατευθύνσεις για ορίζει βασικά σημεία για αρχικό έλεγχο
  6. Ορίζει μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του νέου προτύπου 2 έτη.


Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 και τέθηκε σε ισχύ. Επομένως, από 05/03/2006 θα ισχύει μόνο το ΕΛΟΤ HD 384.

Οι βασικές αλλαγές που προκύπτουν από το νέο κανονισμό είναι:
  • Καθιερώνεται η κύρια ισοδυναμική σύνδεση κτιρίου και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις όπου είναι απαραίτητο (π.χ. στα λουτρά)
  • Γίνεται υποχρεωτική η χρήση διατάξεων διαφορετικού ρεύματος (διακοπτών διαρροής ή ηλεκτροστόπ)


Ζητήστε απο τον ηλεκτρολόγο σας:


> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά