Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021
142874 επισκέψεις

Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας


Πρακάτω παρουσιάζουμε μία σειρά από σημάτων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς και που ο καθένας θα έπρεπε να τα αναγνωρίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολια.


> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Αιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά