Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024
190540 επισκέψεις

Διοικητικό Συμβούλιο


Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Εργοληπτών Νομού Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά την συγκρότηση του σε σώμα στις 26 Οκτωβρίου 2022 έχει ως εξής:

Ιδιότητα Όνομα
Πρόεδρος ΚΛΑΨΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεν. Γραμματέας ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αν. Γραμματέας ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ταμίας ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αναπλ. ΜέλΗ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά