Κυριακή, 19 Σεπτέμβριος 2021
142901 επισκέψεις

Διοικητικό Συμβούλιο


Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Εργοληπτών Νομού Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευυή 1 Νοεμβρίου 2019 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά την συγκρότηση του σε σώμα στις 6 Νοεμβρίου 2019 έχει ως εξής:

Ιδιότητα Όνομα
Πρόεδρος ΚΛΑΨΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας ΦΥΤΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αν. Γραμματέας ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ταμίας ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αναπλ. ΜέλΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Αιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά