Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186699 επισκέψεις

Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Αγαπητοί μου πελάτες,

Σαν υπεύθυνος επαγγελματίας, μα πάνω από όλα σαν υπεύθυνος άνθρωπος, θεωρώ χρέος μου να σας ενημερώσω σχετικά με τη σπουδαιότητα, την αναγκαιότητα και τα οφέλη του τακτικού και αποδοτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς από ηλεκτρικά αίτια στους χώρους αυτούς μπορούν να μειωθούν δραστικά με τους επανελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, έχουν δημιουργηθεί απαιτήσεις και ευθύνες για τους επανελέγχους αυτούς και όπως είναι γνωστό, άγνοια Νόμων δεν αιτιολογείται.

Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο και πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή και από την υγεία. Έχουμε αναρωτηθεί αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς εμείς, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, οι συνεργάτες μας αλλά και οι περιουσίες μας από τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την καθημερινή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε:

Οι ειδήσεις για θανάτους ή για σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία λόγω ελαττωματικών ηλεκτρικών συσκευών ή μη ασφαλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνονται δυστυχώς όλο και πιο συχνές τα τελευταία χρόνια... Επίσης, το βραχυκύκλωμα αναφέρεται όλο και συχνότερα σαν μια από τις συνηθέστερες αιτίες πυρκαγιάς σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια!

Σαν ενημερωμένος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι με τα μέσα προστασίας που διαθέτουμε σήμερα, οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να μειωθούν δραστικά! Για να είστε σίγουροι ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι πραγματικά ασφαλής, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζουν τα ισχύοντα Πρότυπα αλλά και οι ισχύουσες Νομικές απαιτήσεις. ΓΓ αυτό θα πρέπει να ζητάτε το συστηματικό επανέλεγχο της (ΦΕΚ 470, Δεύτερο Τεύχος, 5 Μαρτίου 2004)!

Με βάση την Νομοθεσία αυτή, ο επανέλεγχος είναι επίσης υποχρεωτικός μετά από μια φυσική καταστροφή που έχει επιδράσει στο κτίριο, όπως σεισμός ή πλημμύρα, ή μετά από σοβαρά ατυχήματα όπως πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούνται:

Τα αποτελέσματα του επανελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα πρωτόκολλο, όπως προβλέπεται από τα Πρότυπα και τη Νομοθεσία, ώστε να έχετε μια γραπτή επιβεβαίωση ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι πραγματικά ασφαλής.

Πάντα στη διάθεσή σας,
Ο ηλεκτρολόγος σας> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά