Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186691 επισκέψεις

Ο Σ.Η.Ε.Ν.Ρ προστατεύει και ενημερώνειΜια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση κατάλληλη για την άνεση και την ασφάλεια σας.

Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αρχίζει από το σημείο σύνδεσης του καλωδίου (γραμμή πίνακα μετρητή) του πελάτη με το μετρητή της ΔΕΗ και επεκτείνεται προς την πλευρά των εγκαταστάσεων του ακινήτου.

Για τις ανέσεις σας

Οι καλές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

Χωριστά κυκλώματα για να τροφοδοτούν:
τα φωτιστικά σημεία οροφής και τοίχων τους ρευματοδότες (πρίζες) το πλυντήριο ρούχων το πλυντήριο πιάτων την ηλεκτρική κουζίνα το θερμοσίφωνο τα κλιματιστικά μηχανήματα κ.λ.π.

Προσοχή:
Μην αλλάζετε καμένες ασφάλειες του πίνακα με άλλες μεγαλύτερης ονομαστικής τιμής.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθύνεστε σε έναν επαγγελματία αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη

Σ' επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κάτοχο σχετικών αδειών θα πρέπει ν' απευθύνεστε για θέματα που αφορούν την Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση, τις Ηλεκτρικές Συσκευές, τα Ηλεκτρικά Μηχανήματα και τα Ηλεκτρικά Εργαλεία.

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πηγή ενέργειας για την εξυπηρέτηση σας, ταυτόχρονα είναι και πηγή κινδύνου. Γι' αυτό μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν είναι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι.

Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ρεθύμνου προχώρησε στην έκδοση διπλότυπου μπλοκ προσφορών, το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι ηλεκτρολόγοι – μέλη του ΣΗΕΝΡ. Στο μπλοκ αναφέρεται αναλυτικά ο κύκλος εργασιών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις.


Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ρεθύμνου μπορεί υπεύθυνα να σας ενημερώσει αν ο υποψήφιος για την ανάληψη ενός έργου (κατασκευή, επέκταση, επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κ.λ π.) είναι αδειούχος και έχει το νόμιμο δικαίωμα για την ανάληψη του έργου.

Η ανάθεση για την κατασκευή μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε μη αδειούχο ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, εκτός από κινδύνους που εγκυμονεί για την οικογένεια σας και την περιουσία σας, επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον ιδιοκτήτη. Οι αδειούχοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι ενημερώνονται διαρκώς για της νέες τεχνολογίες και για τους κανόνες προστασίας και ασφάλειας μέσω σεμιναρίων και συνεδρίων του κλάδου μας

ΠΡΟΣΟΧΗ ! !

Για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία ν' απευθύνεστε σε επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κάτοχο ειδικής αδείας. Η ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών σε μη αδειούχο ηλεκτρολόγο είναι αδίκημα βάσει της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας και διώκεται ποινικώς όποιος παρανομεί.

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται βάσει του Νόμου 4483/65: - των κατοικιών κάθε 14 χρόνια -των καταστημάτων κάθε 7 χρόνια Για κάθε τροποποίηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου σας, πρέπει να ενημερώνετε τη ΔΕΗ υποβάλλοντας κάθε νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) κατάλληλα θεωρημένο.

Ψάχνετε ηλεκτρολόγο και δεν βρίσκεται;

Ζητήστε από το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ρεθύμνου τον κατάλογο μελών και θα έχετε μπροστά σας όλους τους επαγγελματίες.

Ζητήστε από τον ηλεκτρολόγο σας να σας δείξει την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος του υπουργείου Βιομηχανίας.


> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά