Παρασκευή, 24 Μάιος 2024
188085 επισκέψεις

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν.Ρεθύμνου

Ο ΣΗΕ Ρεθύμνου πραγματοποίησε στο παλιό Επιμελητήριο Ρεθύμνης την Ετήσια Γενική Συνέλευση του.
Την Συνέλευση άνοιξε ο πρόεδρος του ΣΕΗ Ρεθύμνου κ. Κλαψινός Γ. όπου παρουσιάζοντας τον Διοικητικό Απολογισμό του 2011 και συνέχισε ο ταμίας κ. Βάθης Ε. με τον Οικονομικό Απολογισμό , ενώ το Δ.Σ προχώρησε στην πρόταση σύστασης Αστικής Εταιρίας του ΣΕΗ Ρεθύμνου , πρόταση που ψηφίστηκε ομόφωνα όπως και ο Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός« επιστροφή στα νέα

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά